پیام فرستادن
Shenzhen Zento Traffic Equipment Co., Ltd.
Shenzhen Zento Traffic Equipment Co., Ltd.
کنترل کیفیت
صفحه اصلی >

Shenzhen Zento Traffic Equipment Co., Ltd. کنترل کیفیت

کنترل کیفیت
مخاطب
مخاطب: Ms. Gina Li
فکس: 86-0755-2101-5736
اکنون تماس بگیرید
به ما ایمیل بزنید
گواهینامه ها
چین Shenzhen Zento Traffic Equipment Co., Ltd. گواهینامه ها
Standard|t:ETSI EN 301489-1 V2.2.3 ETSI EN 301489-3 V2.1.1Test EN 62479:2010: EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
عدد:MTL22042801901C01
تاریخ صدور:2022-05-09
تاریخ انقضا:2026-09-19
چین Shenzhen Zento Traffic Equipment Co., Ltd. گواهینامه ها
Standard|t:EN ISO 12100:2010 EN 60204-1:2006+A1:2009
عدد:ZKT-2019093744C
تاریخ صدور:2019-09-19
تاریخ انقضا:2026-09-19
چین Shenzhen Zento Traffic Equipment Co., Ltd. گواهینامه ها
Standard|t:EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
عدد:MTL22042801903S01
تاریخ صدور:2022-05-09
تاریخ انقضا:2026-07-09
چین Shenzhen Zento Traffic Equipment Co., Ltd. گواهینامه ها
Standard|t:EN 62479:2010Standards EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
عدد:MTL22042801902C01
تاریخ صدور:2022-05-09
تاریخ انقضا:2026-07-07
چین Shenzhen Zento Traffic Equipment Co., Ltd. گواهینامه ها
Standard|t:IEC 62321-3-1 : 2013 , IEC 62321-7-1 : 2015 IEC 62321-4 : 2013 , IEC 62321-7-2 : 2017 IEC 62321-5 : 2013 , IEC 62321-6:2015 IEC
عدد:MTL22061401101E04
تاریخ صدور:2022-06-20
تاریخ انقضا:2026-07-07
چین Shenzhen Zento Traffic Equipment Co., Ltd. گواهینامه ها
Standard|t:IEC 62321-3-1:2013,IEC 62321-7-1:2015 IEC 62321-4:2013,IEC 62321-7-2:2017IEC 62321-5:2013,IEC 62321-6:2015 IEC 62321-8:2017
عدد:MTL22061401101E03
تاریخ صدور:2022-06-20
تاریخ انقضا:2026-11-28
چین Shenzhen Zento Traffic Equipment Co., Ltd. گواهینامه ها
Standard|t:IEC 62321-3-1:2013,IEC 62321-7-1:2015 IEC 62321-4:2013,IEC 62321-7-2:2017IEC 62321-5:2013,IEC 62321-6:2015 IEC 62321-8:2017
عدد:MTL22061401101E05
تاریخ صدور:2022-06-20
تاریخ انقضا:2026-05-09
چین Shenzhen Zento Traffic Equipment Co., Ltd. گواهینامه ها
Standard|t:EN IEC 55015:2019 EN 61547:2009Standards EN IEC 61000-3-2:2019EN 61000-3-3:2013+A1:2019
عدد:MTL22042801903E04
تاریخ صدور:2022-06-09
تاریخ انقضا:2026-07-09
چین Shenzhen Zento Traffic Equipment Co., Ltd. گواهینامه ها
Standard|t:EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
عدد:MTL22042801903S04
تاریخ صدور:2022-06-09
تاریخ انقضا:2026-07-07
چین Shenzhen Zento Traffic Equipment Co., Ltd. گواهینامه ها
Standard|t:EN ISO 12100:2010 EN 60204-1:2006+A1:2009 EN ISO 13849-1:2015
عدد:ZKT-2020050583C
تاریخ صدور:2020-05-07
تاریخ انقضا:2026-07-07
چین Shenzhen Zento Traffic Equipment Co., Ltd. گواهینامه ها
Standard|t:EN 62479:2010 EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
عدد:MTL22121901501C
تاریخ صدور:2022-12-30
تاریخ انقضا:2026-11-28
چین Shenzhen Zento Traffic Equipment Co., Ltd. گواهینامه ها
Standard|t:EN IEC 55015:2019 EN 61547:2009 EN IEC 61000-3-2:2019EN 61000-3-3:2013+A1:2019
عدد:MTL22042801903E01
تاریخ صدور:2022-05-09
تاریخ انقضا:2026-05-09
چین Shenzhen Zento Traffic Equipment Co., Ltd. گواهینامه ها
Standard|t:IEC 62321-3-1:2013,IEC 62321-7-1:2015 IEC 62321-4:2013,IEC 62321-7-2:2017 IEC 62321-5:2013,IEC 62321-6:2015IEC 62321-8:2017
عدد:MTL22060201901R01
تاریخ صدور:2022-06-16
تاریخ انقضا:2026-07-07
چین Shenzhen Zento Traffic Equipment Co., Ltd. گواهینامه ها
Standard|t:IEC 62321-3-1:2013,IEC 62321-7-1:2015 IEC 62321-4:2013,IEC 62321-7-2:2017IEC 62321-5:2013,IEC 62321-6:2015 IEC 62321-8:2017
عدد:MTL22061401101E02
تاریخ صدور:2022-06-20
تاریخ انقضا:2026-07-07
چین Shenzhen Zento Traffic Equipment Co., Ltd. گواهینامه ها
Standard|t:GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015
عدد:18720Q1096R0S
تاریخ صدور:2020-08-06
تاریخ انقضا:2026-07-08
نمایه QC

کنترل کیفیت برای یک تولید کننده سیستم های گردان و پارکینگ شامل حصول اطمینان از مطابقت تمام محصولات با استانداردها و مشخصات مورد نیاز است.در اینجا جنبه های کلیدی کنترل کیفیت در این زمینه شرح داده شده است:

 1. بازرسی مواد ورودی:

  • به طور کامل کیفیت تمام مواد و اجزای ورودی مورد استفاده در فرآیند تولید را بررسی و تأیید کنید.
  • معیارهای پذیرش از پیش تعریف شده را رعایت کنید و هر گونه مواد ناسازگار را سریعاً بررسی کنید.
 2. کنترل کیفیت در فرآیند:

  • اجرای نقاط بازرسی و مراحل بازرسی در طول فرآیند تولید برای نظارت بر کیفیت.
  • آزمایش ها، اندازه گیری ها و بازرسی ها را برای تایید کیفیت محصول در هر مرحله انجام دهید.
  • پایبندی دقیق به استانداردهای کیفیت را حفظ کنید و هر گونه انحراف یا نقص را به سرعت برطرف کنید.
 3. تست و کالیبراسیون:

  • برای ارزیابی عملکرد و دقت محصول از روش‌های تست، تجهیزات و ابزار مناسب استفاده کنید.
  • برای اطمینان از نتایج دقیق، تجهیزات تست را به طور منظم کالیبره کنید.
  • معیارهای پذیرش نتایج آزمون را تعیین کنید و سوابق فعالیت های آزمایشی را حفظ کنید.
 4. اسناد و مدارک:

  • ایجاد و نگهداری اسناد جامعی که فعالیت های کنترل کیفیت را ردیابی می کند.
  • گزارش های بازرسی اسناد، سوابق تست و گزارش های عدم انطباق.
  • این سوابق را برای مراجع بعدی و اهداف حسابرسی حفظ کنید.
 5. اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه:

  • هرگونه عدم انطباق، انحراف، یا شکایات مشتری را از طریق اقدامات اصلاحی شناسایی و اصلاح کنید.
  • اجرای اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از مشکلات بالقوه کیفیت.
  • یک رویکرد سیستماتیک برای مستندسازی، نظارت و ارزیابی اثربخشی اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه ایجاد کنید.
 6. آموزش و شایستگی:

  • ارائه آموزش به تیم کنترل کیفیت و پرسنل تولید در مورد روش ها و تکنیک های کنترل کیفیت.
  • اطمینان حاصل کنید که پرسنل مسئول کنترل کیفیت دارای مهارت ها و دانش لازم برای انجام موثر وظایف خود هستند.
 7. پیشرفت مداوم:

  • با تشویق بازخوردها و پیشنهادات کارکنان، فرهنگ بهبود مستمر را تقویت کنید.
  • به طور منظم فرآیندهای کنترل کیفیت را بررسی و تجزیه و تحلیل کنید تا زمینه های بهبود را شناسایی کنید.
  • اقداماتی را برای افزایش کیفیت محصول، کارایی و رضایت مشتری اجرا کنید.
 8. مدیریت کیفیت تامین کننده:

  • معیارها و فرآیندهایی را برای ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان قابل اعتماد ایجاد کنید.
  • به طور منظم عملکرد تامین کنندگان را ارزیابی کنید تا اطمینان حاصل شود که محصولات آنها استانداردهای کیفی مورد نیاز را برآورده می کند.
 9. انطباق و الزامات قانونی:

  • با الزامات نظارتی مرتبط و استانداردهای صنعت به روز باشید.
  • تمام قوانین و مقررات مربوط به تولید سیستم های گردان و پارکینگ را رعایت کنید.
 10. ارتباطات و گزارش دهی:

  • ایجاد کانال های ارتباطی باز در داخل سازمان در مورد مسائل کنترل کیفیت.
  • هر گونه مشکل یا بهبود کیفیت را به سرعت به ذینفعان مربوطه اطلاع دهید.
  • ایجاد گزارش های دوره ای در مورد فعالیت ها و نتایج کنترل کیفیت.

با اجرای موثر این اقدامات کنترل کیفیت، تولید کننده می تواند از کیفیت ثابت محصول، رضایت مشتری و مطابقت با استانداردها و مقررات اطمینان حاصل کند.

 

Shenzhen Zento Traffic Equipment Co., Ltd. کنترل کیفیت 0

Shenzhen Zento Traffic Equipment Co., Ltd. کنترل کیفیت 1