پیام فرستادن
Shenzhen Zento Traffic Equipment Co., Ltd.
محصولات
دروازه تورنستیله سه پایه
تورنستیله مانع فلپ
چرخان مانع تاب
گردان تمام قد
تورنستیله اسپید لین گیت
سیستم پارکینگ Lpr
تورنستی دروازه کشویی
گردان نیم قد
دروازه بوم پارکینگ
وایت برد صفحه لمسی تعاملی
سیستم پارکینگ rfid
بولارد در حال افزایش هیدرولیک
قفل فضای پارکینگ
پایانه های تشخیص چهره
راه رفتن از طریق فلزیاب
اسکنر چمدان اشعه ایکس